www.intercambio-educatie.nl

Permanente bedrijfsontwikkeling op basis van een waarderende houding voor hetgeen in de praktijk reeds is ontwikkeld en toegepast en waarbij  men zich bewust is van de kansen  waarderend  effect van de aanpassingen

Waarom talent ontwikkeling vanuit een waarderende onderzoekende houding als basis?

Ben je op zoek om op persoonlijk vlak te groeien en duurzaam inzetbaar te blijven in onze steeds veranderende samenleving ? Dan is het volgen van enkele  korte cursussen met het thema "Bedrijfskunde als basis" wellicht interessant voor u. Zeker als deze cursussen  aansluiten bij uw talentontwikkeling en gebaseerd zijn  op het principe van een waarderende onderzoekende houding, ook wel aangeduid als Appriciative Inquiry.

Waarom zou je namelijk niet de moeite nemen om vanuit een positief ingestelde  motivatie naar de kansen en risico's binnen  onze samenleving met zijn mensen en organisaties te kijken?

Het probleem met een negatief gestuurde motivatie is namelijk dat we vaak rennen tot het probleem uit beeld is.

Wie echter werkelijk succes wil boeken doet er volgens verschillende onderzoekers er beter aan de blik van het negatieve naar het positieve te verplaatsen.

Door uit te gaan van een integrale aanpak en de talenten aan te spreken die je zelf hebt en op basis hiervan doelen te stellen bij acties die door een ieder als nuttig worden aanvaard, kun je hierdoor de eerder vastgestelde doelen gerealiseerd worden.

Op basis van de uitgangspunten van Appreciative Inquiry (AI), hebben wij onze cursussen  ingericht waarin groei, verandering , verbetering en duurzaamheid besloten ligt.

Onze focus ligt hierbij op onderzoek met betrekking tot datgene :

  • waarvan in de praktijk is aangetoond dat het werkt,
  • wat we vanuit een duurzaam ingesteld toekomstperspectief belangrijk vinden, en
  • wat binnen onze duurzaam ingestelde samenleving algemeen wordt  gewaardeerd en geaccepteerd.

Nooit te oud om te leren, ……....……?

We leven in een tijdperk waarin kennis en producten steeds sneller verouderen, werkwijzen complexer worden en steeds vaker veranderen. Dat betekent dat iedereen in staat gesteld moet worden om zich op een efficiëntie en effectieve manier steeds nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Leren wordt hierbij een onderdeel van het dagelijkse leven en  is niet in de minste plaats onderdeel van het werken.

Korte flexibele educatieve trajecten binnen het thema "Bedrijfskunde als basis" gericht op het ervarend leren, die aansluiten op de talenten van de deelnemers en  gebaseerd zijn op student-centered learning  vanuit een "Waarderend onderzoekende houding", moeten onze deelnemers in staat stellen zich te ontwikkelen naar een hoger competentieniveau.

Op deze website en in onze brochures geven wij aan op welke wijze wij hieraan door een combinatie van actief leren en de methode van persoonsgericht leren invulling geven.

Zie ook onderstaande video als toelichting op de methode  "Appreciative Inquiry"".

(bron: YouTube .com Posidivers AI)