Onderzoeksmethoden

In deze module wordt het doen van 'netjes' toegepast praktijk onderzoek behandelt. Onderzoek doen begint altijd met het signaleren van een vraag. Vragen zitten 'vast' aan mensen en organisaties in 'de' werkelijkheid. Kijken naar de werkelijkheid is niet zonder problemen. Komen tot een onderzoekbaar probleem dwing om afbakening in termen van probleemstelling en mogelijk een doel- en vraagstelling. Een afbakening die plaatsvindt tussen de opdrachtgever en onderzoeker. Dit betekent dat de onderzoeker moet laveren tussen de eisen die gesteld worden door het 'bedrijf' en de 'wetenschap'. Daarmee omgaan vraagt om zorgvuldig handelen en vraagt om een passende methodologie.

 In deze module wordt uitgelegd wat een valide en betrouwbaar onderzoek is en hoe je onderzoek kunt doen. Hierbij richten we ons vooral op toegepast onderzoek. Onderzoek dat dus bij moet dragen aan praktijkoplossingen. 

In deze module wordt kort en praktisch de theorie en praktijk behandelt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De opbouw loopt parallel met de uitvoering van een onderzoek. Het begint bij de probleemstelling en eindigt bij de rapportage.

In vier stappen word je geleerd een eenvoudig onderzoek op te zette, uit te besteden, te evalueren en een onderzoeksplan te maken. Deze vier stappen geven antwoord op de volgende vier vragen:

 

  1. Wat wil de onderzoeker weten en waarom wil hij dat weten?
  2. Gebruikt de onderzoeker een onderzoeksopzet die antwoord kan geven op de gestelde onderzoeksvraag en verzamelt de onderzoeker daarbij de onderzoeksgegevens over personen, instellingen of objecten die representatief zijn voor problemen waarover hij uitspraken wil doen?
  3. Verzamelt de onderzoeker op de juiste manier de onderzoeksgegevens, gebruikt hij daarbij de juiste dataverzamelingstechniek en heeft hij die op de juiste manier toegepast?
  4. Verwerkt en analyseert de onderzoeker op de juist manier de onderzoeksgegevens, trekt hij de goede conclusies op een correcte manier?