Dit is onderzoek!

Wat wil de onderzoeker weten?

Hoe analyseer en rapporteer de data?

 

 

Onderzoek

In deze cursus wordt op een korte en praktische manier de theorie en praktijk van kwantitatief en kwalitatief onderzoek behandelt. De opbouw loopt parallel met de uitvoering van een onderzoek. We beginnen bij het formuleren van een goede probleemstelling en eindigen bij de analyse en rapportage.