Over ons

Educatieve ontwikkeling op maat

Wij zijn Jos en Henriette Krol en wij hebben vanuit onze passie voor onderwijs ruim 20 jaar geleden het initiatief genomen om onder de naam Intercambio Educatie  ons eigen bedrijf op het gebied van de educatieve dienstverlening op te zetten. Onze doelstelling  hierbij is de persoonlijke ontwikkeling van mensen te ondersteunen op basis van een talentgerichte educatieve aanpak zodat men effectiever kan functioneren binnen onze duurzaam ingestelde samenleving op zowel maatschappelijk als cultureel gebied. 

Een Leven Lang Leren als basis

De afgelopen jaren hebben wij steeds met succes een persoonlijke invulling gegeven aan het reeds geruime tijd door de overheid gepropageerde beleid van een Leven Lang Leren.

Henriette die als huisvrouw en moeder van een gezin met drie kinderen is er in geslaagd naast een fulltime baan bij Ericsson Telecommunicatie haar hbo bachelor leraren opleiding in de Spaanse taal af te ronden.

Uiteraard kon Jos hierbij niet achterblijven en besloot de opleidingen voor  de MO akten Boekhouden en  Handelswetenschappen ook in deeltijd te gaan volgen. 

Aangezien  de praktijk toch de beste leerschool is, besloot hij zijn studie te combineren met een functie als freelance docent en manager bij Hogeschool Markus Verbeek.

Vanuit onze door Henriëtte gestimuleerde belangstelling voor de Spaanse taal en cultuur is uiteindelijk de naamgeving van ons bedrijf ontstaan. Intercambio staat hierbij voor de uitwisseling van  kennis tussen de verschillende culturen.

"Intercambio educatie"

Onze visie en missie

Gebaseerd op onze ruime ervaringen in de beroepspraktijk en als promotor van een talentgerichte educatieve aanpak hebben wij binnen veel projecten vanuit Intercambio Educatie onze educatieve diensten verricht. 

Een belangrijke 1e mijlpaal daarbij was het in samenwerking met meerdere partijen het verwerven van de wettelijke status  van Hogeschool SDO en de accreditatie van de hbo bachelor opleiding Bedrijfskunde van deze hogeschool.

Het plan was helder: een bedrijf met een unieke spirit opzetten van waaruit de persoonlijke ontwikkeling van mensen  die werkzaam zijn in de beroepspraktijk centraal staat. 

Nu, ruim 20 jaar later, maakt het ons trots een aantal waardevolle resultaten te hebben geboekt.

Door op de button hieronder te klikken kunt u lezen  hoe wij samen als teamplayer met andere partijen op basis van een persoonlijke en  talentgerichte aanpak en met "Bedrijfskunde als basis"  medewerk(st)ers van Jumbo een perspectief hebben kunnen bieden om zich verder te ontwikkelen in hun maatschappelijke carrière.