De kracht van een integrale bedrijfskundige  benadering staat centraalbij onze dienstverlening

Krijg vanuit onze samenwerking  met Soofos Plus toegang tot een selectie van de beste cursussen die passen binnen ons thema van Bedrijfskunde als basis!  De komende periode willen wij dit cursus portfolio nog verder uitbreiden binnen het thema van Bedrijfskunde als basis.

Het meervoudige karakter van een bedrijfskundige aanpak zorgt ervoor dat u als een bedrijfskundige steeds op verschillende manieren naar problemen leert te kijken. Als metafoor kun je hierbij denken aan de verschillende brillen die u vanuit een bedrijfskundige benadering moet kunnen opzetten wanneer u een probleem in een bedrijf of organisatie moet herkennen, analyseren en oplossen. 

Wij gaan hierbij met onze aanpak ook steeds in op de toepassing van Appreciative Inquiry (AI). In goed vertaald Nederlands praten we over waarderend onderzoeken. Het is een zienswijze en een methode om u actief deel te laten nemen aan het samen met collega's onderzoeken van praktijksituaties en verandermogelijkheden. De benadering van AI is hierbij positief waarderend met aandacht voor wat werkt en wat door mensen gewaardeerd wordt.

In de kern komt het in deze methode er op neer dat steeds een proces doorloopt waarbij je samen met anderen op een open en onderzoekende manier een thema, onderwerp of situatie onderzoekt. Daarbij focus je op wat werkt, wat mensen belangrijk vinden en wat door hen wordt  gewaardeerd. Je ontwikkeld een toekomstvisie waarin groei, verandering en verbetering besloten liggen en formuleert acties om deze toekomstvisie te realiseren.

Change will not com if we wait for some other person or some other time.
We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.

                                                                                                                                                                    Barack Obama 

Door op de plaatjes hieronder te klikken krijg je informatie en kun je toegang krijgen tot een aantal geselecteerde cursussen van SOOFOS. Zie verder ook onze tab studieadviezen.

Cursus bouw je online funnel

Cursus engels voor beginners

                                                                            Cursus mindmappen                                                             cursus excel